VNUK trở thành hội viên mới của VCCI miền Trung

Ngày 18/03/2109, VCCI tổ chức Hội nghị hội viên khu vực miền Trung năm 2019. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng (VNUK) cũng vinh dự được góp mặt tại buổi hội nghị với tư cách là hội viên mới.

VCCI Đà Nẵng là chi nhánh có địa bàn hoạt động trên 11 tỉnh thành và rộng lớn thứ 2 trong hệ thống các Chi nhánh của VCCI.

Trong năm 2018, VCCI Đà Nẵng đã tổ chức 134 hoạt động góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp khu vực miền Trung Tây Nguyên; tư vấn cho tỉnh Quảng Ngãi xây dựng, triển khai đề án DDCI về đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh cho 28 sở ngành, huyện thị của tỉnh Quảng Ngãi; đề xuất với lãnh đạo TP Đà Nẵng 14 giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp được lãnh đạo thành phố ghi nhận; tham gia góp ý hơn 20 dự thảo văn bản pháp luật, các đề án, tham gia các diễn dàn cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế do các cơ quan trung ương và địa phương tổ chức; tổ chức 110 khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo, tọa đàm nhằm nâng cao năng lực quản trị, chuyên môn nghiệp vụ cho các Hiệp hội, doanh nghiệp, tăng 11% so với năm 2017; kết nạp 130 hội viên mới, tăng 55% so với năm 2017, vượt 30% so với kế hoạch năm.

Trong năm nay, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) trở thành hội viên chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Với mạng lưới doanh nghiệp rộng lớn sẵn có, sinh viên VNUK có điều kiện va chạm thực tiễn với chương trình thực tập ngay từ năm 1 và thực tập thường xuyên trong những năm tiếp theo. Tham gia cùng VCCI cũng là một bước tiến trong hoạt động kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác trên phương diện nhà trường và doanh nghiệp của VNUK.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Open

Close